درباره ما

موسسه تعلیمی افغانستان در ساحات مختلف زندگی فعالیتهای تعلیمی را به سر می رساند. این موسسه غرض حل مشکلات، تجارب عملی مردم را دریافت و آنها را با همگان شریک می سازد. در تولید برنامه های ما مزید بر متخصصین،  مردم سهم عمده را ایفا می نمایند. فعالیتهای این موسسه تفریحی بوده،  زبان آن ساده و برای همگان قابل فهم است. در این برنامه ها تاکید بیشتر بر ترویج برخورد مناسب و برانگیختن مردم به عمل می باشد. برنامه های رادیویی موسسه تعلیمی افغانستان چون درامه " خانه نو ، زندگی نو " از سال 1994 بدینسو در خانه های مردم برای خود جای پیدا نموده است. 

برنامه ها
Popular Post

این درامه بالای زنده گی خانواده های مردم افغانستان به خصوص مردم روستاها و دهات می چرخد و در ساحه یی معین خیالی موقعیت دارد. درامه یی خانه ی نو،زنده گی نو به شکل سوپ اوپرا تهیه می شود،یعنی چند سرگذشت و قصه همزمان ادامه می یابند. هربخش آڼ چهارصحنه دارد که بالای موضوعات متفاوت تمرکز یافته و این موضوعات به اساس سروی در ساحه انتخاب و جمع آوری می شوند.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
Popular Post

برای کودکان پنج تا نه ساله است. برنامه به شکل مجله تهیه ميشود که مهارت های ذهنی و لسانی کودکان را باشنیدن بخش های دانستنی شناخت حروف ،شمارش آنها،قصه، ترانه و فکاهی انکشاف می دهد. بنجاره والا نقش کرکتر مرکزی رابازی میکند.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
Popular Post

این برنامه به اطفال و نوجوانان از سيزده تا شانزده سال اختصاص یافته،روابط اجتماعی-فرهنگی جوانان را پرورش می دهد و آنها را توسط دریچه های گوناگون قصر جادویی با کشور خودشان و جهان آشنا می سازد. در نقش مرکزی این برنامه دلقک پاچا به نام لالو بازی میکند.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
 
Popular Post

این برنامه بالای ضروریات و مشکلات اطفال از نه تا سيزده ساله تمرکز دارد. بیشتر موضوعات از نزد خود اطفال در قریه جات و شهرهای ولایات افغانستان جمع آوری و به قصه تبدیل میشوند.در قصه علاوه بر صحنه های تمثیل شده توسط ممثلین قصه گوی و کرکتر طوطی رول مهم رابازی میکند.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
Popular Post

در این برنامه ها به مشکلات و نیازهای روستانشینان متکی بر مصاحبه های خود مردم محل پرداخته می شود. مشکلات ریشه یابی شده و عوامل آنها مشخص می شوند و با استفاده از تجارب خود مردم ،راه های حل مختلف ،البته با زبان ساده و عام فهم نشان داده می شود.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
Popular Post

هر یکی از این برنامه ها بالای موضوعات مشخص صحیی تمرکز می کند، و در آنها به مشکلات،نشانه ها،عوامل،راه های جلوگیری و تداوی های خانگی و طبی پرداخته شده و مردم را کمک می کند تا به صحت شان توجه داشته باشند،به خصوص در این برنامه ها بالای صحت طفل و مادر بیشتر تمرکز صورت می گیرد.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
 
Popular Post

این برنامه سه بخش دارد که به کمک کمپیوتر که نقش همکار برای گوینده را دارد پیش برده می شود. این برنامه مردم بیکار را کمک می کند تا با استفاده از منابع،مهارت ها و سنجش در کار و بار تجارت،زنده گی اقتصادی شان را بهتر سازند و سرمایه ی شان را انکشاف دهند،در این برنامه از تجارب کامیاب و ناکام مردم استفاده شده و راه های پیشرفت تجارت برای شان نشان داده می شود،همچنان بخشی از برنامه به قصه و سرگذشت مردم اختصاص یافته است.

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
 
Popular Post
معلولیت ناتوانی نیست

موسسۀ تعلیمی افغانستان(AEPO) در چارچوب فعالیت های خود، برنامه های رادیویی را تحت عنوان"معلولیت ناتوانی نیست" با همکاری موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) در ماه جنوری سال ۲۰۲۲ آغاز نموده است که این برنامه ها توسط موسسۀ ابتکار اطفال توانا، یک تعداد از رادیوهای محلی و همچنان در ویب سایت و صفحۀ فیس بوک موسسۀ تعلیمی افغانستان درهر ماه یک برنامه به نشر می رسد. https://www.tajalla.af https://www.facebook.com/aepo.af https://www.youtube.com/@aepotajalla6657/videos https://soundcloud.com/enabledchildren

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
Popular Post
خانۀ ما، صنف ما

این سلسله برنامه های آموزشی شامل مضمون های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی از صنف هفتم الی نهم می باشد. برنامه های "خانه ما، صنف ما" را روز یک برنامه از شبنه الی سه شنبه به زبان های دری و پشتو شنونده باشید. این برنامه ها را میتوانید از امواج رادیو "باران" در هرات، رادیو "شرق" در ننگرهار، رادیو "تبسم" در کندهار و رادیو "رابعۀ بلخی" در بلخ بشنوید . همچنان میتوانید این برنامه های رادیویی و ویدیوی آن را از شبکه فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و ویب سایت موسسۀ تعلیمی افغانستان (تجلا نقطه ای اف tajalla.af) شنونده و بیننده باشید:

برای شنیدن برنامه اینجا را کلیک نمایید...
تمویل کننده ها