زموږ په اړه

د افغانستان تعليمي موسسه د ژوند په بېلابېلو برخو  کې تعليمې او تفريحي فعاليتونه ترسره کوي. دغه موسسه د ستونزو د حل لپاره د خلکو عملي تجربې مومي او بېرته يې له ټولو سره شريکوي. زموږ د فعاليتونو په بندوبست کې په متخصصينو سربېره عام خلک تر ټولو مهمه ونډه لري. ددغې موسسې فعاليتونه تفريحي،ژبه يې ساده او ټولو ته د پوهېدو وړ ده. دلته زيات تاکيد له مختلفو موضوعاتو سره د مناسب چلند په ترويج او عمل ته د خلکو په هڅولو کې دی. د افغانستان د تعليمي موسسې راډېوي خپرونې لکه نوی کور نوی ژوند، له 1994 کال راهيسې د ميليونونو افغانانو په کورونو کې ځای موندلی دی.

پروګرامونه
Popular Post
نوی کور ، نوی ژوند

دا ډرامه د افغانانو په تېره بيا د کليوالو د کورنيوپر ژوند څرخي، او په يوه معينه خیالي سيمه کې موقعيت لري. نوی کور نوی ژوند د سوپ اوپرا بڼه لري، يعنې څو کيسې همزمانه روانې وي. هره برخه يې تر پينځو صحنې لري چې په بېلابېلو کيسو پورې تړاو لري. موضوعات يې په کليو او بانډو کې د سروې په اساس راټولېږي

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
Popular Post
د بنجاري خورجین

دا خپرونه له پيځو څخه تر نهو کلنو ماشومانو له پاره ده، چې د مجلې په بڼه جوړېږي . په خپرونه کې د شمېر ، تورو پېژندلو، کيسو، ترانو او ټوکو له لارې دماشومانو ذهني اوژبنۍ وړتيا وده مومي. يوه ماڼۍ او زر دريڅې: د ديارلسو څخه تر شپاړسو کلنو نويو زلميانو ته ځانګړې شوې ده؛ دهغوی ټولنيزو اوفرهنګي اړيکو ته پراختيا ورکوي او د جادويي ماڼۍ د بېلابېلو دريڅو له لارې يې د هېواد او نړۍ سره بلدوي. په دې خپرونه کې لالوماما مرکزي رول لوبوي.

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
Popular Post
یوه ماڼی او زر دریڅی

دا خپرونه هغو ماشومانو او تنکيو ځوانانو ته ځانګړې شوې ده، چې عمرونه يې له ديارلسو تر شپاړسو کلونو دي، او تنکي ځوانان د فرهنګي او ټولنيزو اړيکو په برخه کې روزي. لالو ماما خپلو ميلمنو ته په جادويي ماڼۍ کې د رنګارنګ دريڅو په راپرانيستلو هغوی له خپل هېواد نړۍ سره اشنا کوي. د دې خپرونې مرکزي کرکټر د پاچا ټوکمار دی چې د لالو ماما رول لوبوي.

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
 
Popular Post
د ژوند کیسی

دا خپرونه له نهو څخه تر دیارلس کلنو ماشومانو دژوند په اړتياوو او ستونزو را څرخي. د خپرونې ډېرې موضوع ګانې د هېواد له کليو او بانډو له ماشومانو څخه راټولېږي اوپه کيسه اړول کېږي. په کيسه کې د لوبغاړو پر تمثيل برسېره، طوطي اوکيسه ویونکې ترور هم مهمه ونډه لري.

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
Popular Post
د آبادی غږ

په دې خپرونه کې د کليوالو اړتياوې او ستونزې له هغوئ سره په مرکو کې رابرسېره کېږي. علتونه يې څېړل کېږي، له برياليو خلکو او ماهرينو سره خبرې کېږي او ستونزو ته په ساده او اسانه ژبه د حل څو بېلابېلې او اسانه لارې پيدا کېږي

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
Popular Post
روغتیا او ژوند

هره خپرونه معمولا په يوې ځانګړې روغتيايي ستونزې راڅرخي. خلک خپلې ناکامې اوبريالۍ تجربې له اورېدونکوسره شريکوي. د يادې ستونزې لپاره کورنۍ درملنې او لومړنۍ مرستې تر بحث لاندې نيول کېږي. په پای کې د ستونزې د حل لارې چارې ښودل کېږي. زياته پاملرنه پکې د مور او ماشوم د روغتيايي ستونزو حل ته ده.

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
 
Popular Post
په خاورو کی زر

دا خپرونه، چې معمولا درې برخې لري، د هغو خلکو لپاره ده چې بې روزگاره دي او غواړي يو کارولري يا کاروبار پيل کړی خو نه پوهېږي چې څرنګه پرمختګ وکړي. هغوئ د خلکو له برياليو او ناکامو تجربو څخه زده کوي چې له کومو امکاناتو او سنجشونو څخه کار واخلي؛په کومه برخه کې پانګونه وکړي. په خپرونه کې کمپيوټر د کرکټر رول لري.

خپرونه له دې ځايه اورېدلی شئ...
Popular Post
د ماشومانو د کيسو کتابونه

دا تصویري کتابونه له ماشومانو سره دليک، لوست د زکړې، ذهنې پیاوړتيا او د رنګونو او تصویرونو په وسيله له چاپېريال سره د آشنايۍ به برخه کې مرستندويه رول لوبوي. ددې کتابونو دچاپ لړۍ له ۱۹۹۷ کال راپدې خوا پیل شوې ده.

ویډیو

ویډیو

کلپ دلته وګوری...
 
تمویلوونکي