www.tajalla.afwww.aepo.af

آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

استفاده از عینک های آفتابی برای دور نگهداشتن چشم از نور آفتاب، اجتباب از مالیدن چشم با دست، پوشیدن کلاه های پیک دار و تا حد امکان توجه به نظافت می تواند جلو حساسیت چشم را بگیرد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

در بعضی مناطق دخترها بخاطر از درس و تعلیم بدور میمانند، که معلمین زن در مکاتب شان وجود ندارد، اما علت کم بود معلمین زن در مناطق دور دست چیست و راه حل کدام است؟

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

در شهر، قریه، کوچه و بزرن از کنار دکان های زیاد رد می شوی، گاه لوحه های رنگارنگ جلب توجه می کند، گاه هم داشته های دکان، اما چرا از دکانی خرید می کنیم که به ما نزدیکتر است؟

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

لیلا با دوستانش از بازی (سرعت تکرار) حرف می زند، برخی از آنها نمی دانند، لیلا جمله ی (من يك چج توت چيدم، تو چند چج توت چيدی) را با سرعت و پیهم تکرار می کند. آیا شما هم چنین بازی را یاد دارید؟

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

میان خرگوش ها مسابقه ی ساختن خانه گک های گلی راه افتاده و خرگوش های بزرگ داوران این مسابقه اند، به نظر شما کی خواهد برنده شد و چرا؟ لطفا نظرات تان با ما شریک سازید.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

شمس از کنار چقری میگذرد، ناظر ورحیمداد که آنجا پنهان شده اند، از وی می پرسند، در کنار درخت خشکیده ی توت کسی را دیده؟شمس از ملک ادم خان نام می برد.